ลบความคิดเห็น
กระทั่งพระเจ้าบุเรงนอง ครั้งจะปราบดาภิเษกตัวเองเป็นกษัตริย์ ก็มาทำพิธีที่ เจดีย์ชเวมอดอ แห่งนี้
ก็เลยมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าบุเรงนองที่นี่ด้วย
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส