ลบความคิดเห็น
ออกจากชเวมอดอว์ มาแล้วก็ต้องมาที่นี่เลยครับ
เข้า กับบรรยากาศ พระนเรศวร มาก ๆ ...พระราชวังบุเรงนองครับผม
จุดแรกเป็นท้องพระโรงที่ พระเจ้าบุเรงนอง ออกว่าราชการครับ
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส