ลบความคิดเห็น
จากท้องพระโรง จะมองเห็นเจดีย์ชเวมอดอว์ได้ด้วยครับ
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส