ลบความคิดเห็น
33 ปีหลังพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนม์ ตองอูก็กรีฑาทัพมาสู่กรุงหงสาวดี
และทำลายกรุงหงสาวดีและพระราชวังแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลอง
พระราชวังที่เห็น เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่แทนพระราชวังเดิมครับ
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส