ลบความคิดเห็น
พระราชวังบุเรงนอง แห่งนี้ จึงเป็นพระราชวังที่ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ใด ๆ อยู่เลย มีแต่ตัวพระราชวังจำลองเท่านั้น


โดย : ตะลอน


กรอกรหัส