ลบความคิดเห็น
เช้าแล้ววันใหม่ น่าจะเป็นวันดี เพราะว่าวันนี้จะไปสัมผัสหิมะกันแล้ว

สมาชิกแต่ละคนก็ซื้อออกซิเจนกระป๋องไปตามคำขู่ เอ๊ยม่ายช่าย ตามคำเตือนของเจ้าวรวิทย์
ว่าอากาศข้างบนเบาบาง มีออกซิเจนกระป๋องจะช่วยได้เยอะ
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส