ลบความคิดเห็น
แล้วเราก็ได้เวลาอำลา ภูเขาหิมะมังกรหยก เดินทางกลับ
ระหว่างทางก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวขึ้นกระเช้าสวนขึ้นไปหลาย ๆ คน
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส