ลบความคิดเห็น
ปกติเราจะเห็นเงาของ ภูเขาหิมะมังกรหยก สะท้อนอยู่ในสระมังกรดำ
แต่วันนี้เมฆเต็มฟ้า ก็เลยอดครับผม

โดย : ตะลอน


กรอกรหัส