ลบความคิดเห็น
ถึงสะพานแล้ว ถ้าไม่หมู่ก็จะดูพิกล เนาะ
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส