ลบความคิดเห็น
จุดเริ่มต้นของการเดินทาง อยู่ที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ....... ผ่านสะพานมาแล้วก็ต้องเห็นป้ายนี้แหละค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส