ลบความคิดเห็น
จากนั้นก็นั่งรถเข้าตัวนครเวียงจันทน์ จุดแรกที่เราจะแวะชมก็คือ วัดธาตุหลวง ค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส