ลบความคิดเห็น
วัดธาตุหลวง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง และถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเวียงจันทน์ ทั้งยังเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส