ลบความคิดเห็น
ประตูชัย หรือที่รัฐบาลลาวและประชาชนลาว เรียกกันว่า อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส