ลบความคิดเห็น
ที่ 3 แยก พูคูน หากเลี้ยวไปทางซ้ายก็จะไป หลวงพระบาง แต่ถ้าเลี้ยวไปทางขวา เราก็จะเข้าสู่เส้นทางลอยฟ้า เดินทางเข้าสู่ เชียงขวาง

ระยะทางกว่า 130 ก.ม. ที่ถึงแม้จะคดเคี้ยว แต่ก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ชมตลอดทางค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส