ลบความคิดเห็น
ทั้งนี้ เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี ต้นไม้ที่เติบโตได้ดีก็คือ สนสามใบ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส