ลบความคิดเห็น
ถึงเมืองโพนสะหวัน เมืองหลวงใหม่ของ แขวงเชียงขวาง เราก็ไม่พลาดที่จะไปชม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

นั่นก็คือ ทุ่งไหหิน ค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส