ลบความคิดเห็น
สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นซากอาวุธสงคราม ที่ชาวบ้านเก็บได้และนำมาขาย ส่วนราคาก็ตามสภาพ และน้ำหนักค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส