ลบความคิดเห็น
เส้นทางจากเชียงขวาง - พูคูน ยังคงเป็นเส้นทางเดิมที่คดเคี้ยวกว่า 130 ก.ม.

แต่จากแยกพูคูน - หลวงพระบาง ถึงแม้จะมีขึ้นเขา - ลงเขาบ้าง แต่ก็ไม่คดเคี้ยวเท่าค่ะ

ภาพนี้อยู่ระหว่างเส้นทางใกล้จะถึงหลวงพระบางแล้วล่ะค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส