ลบความคิดเห็น
แล้วก็มาถึงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

เริ่มต้นด้วยวัดเชียงทอง สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส