ลบความคิดเห็น
ที่หลวงพระบาง นอกเหนือจากเที่ยวชมวัดวาอารามแล้ว ก็มีที่นี่ล่ะค่ะ ที่ไม่ควรพลาด
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส