ลบความคิดเห็น
กิจวัตรที่ไม่เคยขาดของชาวลาวก็คือทำบุญตักบาตรค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส