ลบความคิดเห็น
ตักบาตรด้วยข้าวเหนียว แล้วค่อยเตรียมกับข้าวใส่ปิ่นโตไปถวายที่วัดค่ะ
โดย : ป้าแก้ว


กรอกรหัส