ลบความคิดเห็น
เราไปถึงแค่ไชยบุรี ไปไม่ถึงหลวงพระบางแต่สงกรานต์ปีหน้าจะไปใหม่
โดย : ยัยษา


กรอกรหัส