ลบความคิดเห็น
ไปพม่ามาวันที่ 20-25 ก.ค. 2554 ไกด์พม่าชื่อไซหลง
ประทับใจกับการเท่ี่ยวไหว้้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพม่ามาก ๆ
ชมภาพความประทับใจได้เลยค่ะ
โดย : เจดีย์ไจ้ปุ้น


กรอกรหัส