แก้ไขความคิดเห็น ภาพจากทริปEZ202 ทะเลแหวก กระบี่ - ทะเลตรัง วันจักรี ( ทะเลตรัง )

กลุ่มปะการังจะมีให้ดูบริเวณหน้าเกาะ ที่นี่มีปลาสลิตหินเยอะทีเดียว
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password