แก้ไขความคิดเห็น ภาพจากทริปEZ202 ทะเลแหวก กระบี่ - ทะเลตรัง วันจักรี ( ทะเลตรัง )

มาต่อกันที่ เกาะเชือก

จากภาพ คือที่มาของชื่อเกาะ "เกาะเชือก"
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password