แก้ไขความคิดเห็น ภาพจากทริปEZ202 ทะเลแหวก กระบี่ - ทะเลตรัง วันจักรี ( ทะเลตรัง )

ที่เกาะเชือก จะมีปะการังอ่อนสีสันสวยงามมากมาย

เวลาจึงมักจะหมดไปอย่างรวดเร็ว ที่เกาะเชือกแห่งนี้
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password