แก้ไขความคิดเห็น ปราสาทสัจธรรม Unseen Thailand

นี่แหละหนาที่เขาว่าแม้นแต่คนไทยเที่ยวเมืองไทย ค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างอะไรกับไปเที่ยวจีน พม่า เขมร มาเลเซีย ลาว หรือแม้นแต่ฮ่องกง แล้วคนไทยจนๆ อย่างพวกเราจะเสียเวลาเที่ยวเมืองเกิดให้โง่ทำไม่ ในเมื่อเก็บค่าเข้าชมสำหรับเจ้าของแผ่นดินแพงขนาดนี้ คนไทยจนๆ คงต้องรอชาติหน้าถึงจะมีบุญได้เข้าชมกันถ้วนหน้า ปากบอกว่าใจบุญ แต่เงินนะมีไม๊
โดย : คนจนๆ

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password