แก้ไขความคิดเห็น ปราสาทสัจธรรม Unseen Thailand

ทีเงินกินเหล้า สูบบุหรี่ เสียทั้งสุขภาพตัวเอง และคนรอบข้าง เสียเงิน และอาจเสียชีวิตได้ทุกขณะ ไม่เห็นเสียดายเลยเนอะคนไทย(เลิกเหล้า เลิกบุหรี่

เลิกจน)
โดย : ปลากระพง

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password