แก้ไขความคิดเห็น ปราสาทสัจธรรม Unseen Thailand

คนไทยทำไมไม่ค่อยเห็นคุณค่าของงานศิลป เวลามีconcert ค่าตั๋ว 1000 หรือ 2000 บาทก็ยังจ่ายได้ เวลาไปเที่ยว

เติมน้ำมันรถครั้งละ 500 บาท ยังเฉยๆ ไปกลับพัทยายังไม่พอเลย
โดย : ช้าง

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password