แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ออกจาก สนามบินมิงกะลาดง "มาวิน" ไกด์สาวใจบุญของเราก็มารับครับ

มาวิน เคยพาเราไปตะลุยทริปเซอร์เวย์เชียงตุง ปีที่แล้ว ก็เลยคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
กับผม-ป้าแก้ว และสมาชิกทริปเซอร์เวย์เชียงตุงอย่างพี่แดง และคุณปูที่ตามมาตะลอนพม่ารอบนี้ด้วย
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password