แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ชเวมอดอ เป็นพระเจดีย์องค์สำคัญที่สุดของหงสาวดีครับ เราจึงไปที่ ชเวมอดอ เป็นที่แรก
ชาวพม่าเป็นพุทธมามกะ ที่เคร่งมาก ๆ เราจึงเห็นคนพม่าเดินเข้าวัดกันอย่างไม่ขาดสาย

โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password