แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

พี่นิกะนายตะลอน ที่ปากทางเข้าวัดครับ

เค้าจะสร้างสิงห์ตัวเบ้อเริ่มไว้ที่หน้าวัดครับ เหมือนกับที่เห็นในหนัง ตำนาน ฯ พระนเศวรเด๊ะเลยล่ะ
และการเข้าวัด หรือเจดีย์ทุกแห่งต้องถอดรองเท้าทุกครั้งครับ มาวินให้พวกเราถอดรองเท้าทิ้งไว้ในรถเลย
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password