แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ออกจากชเวมอดอว์ มาแล้วก็ต้องมาที่นี่เลยครับ
เข้า กับบรรยากาศ พระนเรศวร มาก ๆ ...พระราชวังบุเรงนองครับผม
จุดแรกเป็นท้องพระโรงที่ พระเจ้าบุเรงนอง ออกว่าราชการครับ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password