แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

อิฉันขอกราบทูลลาพระเจ้าบุเรงนองไปนอนก่อนนะเพคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มีแรงจะมาเข้าเฝ้าใหม่เพคะ
โดย : คุณหญิงกระแตแต้แว้ด

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password