แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

พระราชวังบุเรงนอง แห่งนี้ จึงเป็นพระราชวังที่ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ใด ๆ อยู่เลย มีแต่ตัวพระราชวังจำลองเท่านั้น


โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password