แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ก็ได้แต่นึกนะครับว่า นี่ขนาดพระราชวังบุเรงนองจำลอง ยัง สวยขนาดนี้
ถ้าเจอของจริงสงสัยต้องกรี๊ดสลบแปดตลบไม่ฟื้นแหงม ๆ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password