แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

เพดานภายในพระราชวังบุเรงนอง

จำได้ว่าในหนัง ตำนาน ฯ พระนเรศวรมหาราช เค้าจะเรียกว่า "พ่ออยู่หัวบาเยงนอง"
พอมาฟังเสียงมาวินคนพม่าแท้ ๆ ออกเสียง กลับออกเสียงเป็น "ปะยินนาว" แฮะ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password