แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

คุณหญิงกระแตแต้แว้ด เห็นแล้วนึกอยาก เป็นนางต้นห้องของพระเจ้าบุเรงนองมั่ง
ได้เลยครับ จัดให้หนึ่งแชะ เพราะดูแล้วน่าจะอยู่ในสมัยเดียวกัน 5555....
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password