แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ออกจาก พระราชวังบุเรงนอง เราก็เดินทางไปนมัสการ [b]พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว[/b] กันครับ

จากทางเข้าพอแหงะหน้าขึ้นไปมอง โอ้โฮ ... อลังการงานสร้างจริง ๆ นี่ขนาดยังไม่เห็นเต็ม ๆ องค์นะนี่
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password