แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

นี่ขนาดเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนะนี่ ยังใหญ่ปานนี้

ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง แต่คนพม่าเค้านับถือ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มากกว่าพระพุทธไสยาสน์ใด ๆ
เพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ปี คศ.994 จึงมีความเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิมาก
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password