แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

แต่ก่อนเคยถูกทิ้งร้างมาหลายปี จากการที่ตองอู และ พระเจ้าอลองพญา เข้าตีหงสาวดี
โดยเฉพาะการเสียเมืองครั้งหลังนี้ หงสาวดีก็ถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลอง
ตัวองค์พระก็เพิ่งจะมาบูรณะก็ปี 1948 นี่แหละครับ

ประวัติช่างยาวไกลเหลือเกิน ผมก็เลยขอสักแชะ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password