แก้ไขความคิดเห็น พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์ ทริปเซอร์เวย์

ลองดูพระพักตร์ท่านแบบเต็ม ๆ นะครับ ซูมกันแบบสุด ๆ เลย
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password