แก้ไขความคิดเห็น แชงกรีลา ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก จงเตี้ยน เต๋อชิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

นอกจากร้านเหล้า ก็มีร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ ด้วยครับ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password