แก้ไขความคิดเห็น แชงกรีลา ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก จงเตี้ยน เต๋อชิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

เช้าแล้ววันใหม่ น่าจะเป็นวันดี เพราะว่าวันนี้จะไปสัมผัสหิมะกันแล้ว

สมาชิกแต่ละคนก็ซื้อออกซิเจนกระป๋องไปตามคำขู่ เอ๊ยม่ายช่าย ตามคำเตือนของเจ้าวรวิทย์
ว่าอากาศข้างบนเบาบาง มีออกซิเจนกระป๋องจะช่วยได้เยอะ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password