แก้ไขความคิดเห็น แชงกรีลา ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก จงเตี้ยน เต๋อชิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

หลาย ๆ คน จึงดั้นด้นเพื่อพิชิตยอดเขาเสียดฟ้าเหล่านี้
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password