แก้ไขความคิดเห็น แชงกรีลา ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก จงเตี้ยน เต๋อชิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

บนยอดเขาเค้ามี เหรียญทองจำหน่ายพร้อมประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงด้วยครับ
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password