แก้ไขความคิดเห็น แชงกรีลา ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก จงเตี้ยน เต๋อชิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

แล้วเราก็ได้เวลาอำลา ภูเขาหิมะมังกรหยก เดินทางกลับ
ระหว่างทางก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวขึ้นกระเช้าสวนขึ้นไปหลาย ๆ คน
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password