แก้ไขความคิดเห็น แชงกรีลา ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก จงเตี้ยน เต๋อชิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

น้ำแข็งจาก ภูเขาหิมะมังกรหยก ก็ละลายไหลลงเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนเบื้องล่าง
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password