แก้ไขความคิดเห็น แชงกรีลา ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก จงเตี้ยน เต๋อชิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ปกติเราจะเห็นเงาของ ภูเขาหิมะมังกรหยก สะท้อนอยู่ในสระมังกรดำ
แต่วันนี้เมฆเต็มฟ้า ก็เลยอดครับผม

โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password